background-image
 • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
 • SIKRE LEVERANCER

Projektstyring

Effektiv projektstyring med Microsoft Dynamics NAV (Navision).
Navision giver en unik mulighed for at styre projekter.

navision_dynamics_nav_projektstyring

Projekter og sagsstyring – direkte i Navision

Standardfunktionaliten i Microsoft Dynamics NAV (Navision) indeholder fleksible redskaber til:

 • Detaljeret planlægning
 • Budgettering og økonomisk opfølgning på hver enkelt fase i projektet
 • Løbende opdateret billede af rentabiliteten i dine projekter

Du kan:

 • Planlægge faser efter løbende forbrug
 • Planlægge til faste priser afhængig af behovet
 • Oprette forkalkulationer for omkostninger og forventet salgsværdi for hver fase – det er meget nemt at lave forkalkulation på baggrund af en skabelon eller en tidligere gennemført sag
 • Lave efterkalkulationer løbende
 • Få en detaljeret sammenligning af projektets forventede forbrug med det faktiske forbrug

Du har mange muligheder med Dynamics NAV. Se video her hvor vi gennemgår projektstyring i programmet.

Tidsregistrering og registrering af forbrug

Tidsregistrering og forbrugsregistrering sker hurtigt og enkelt i sagskladder.

Sagsmodulet er integreret med købsmodulet, så det er muligt at købe varer og ydelser ind til sager.

Du kan vælge om forbrug og indkøb er fakturerbart eller ej, både når du forbruger eller køber og senere, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Vi tilbyder også visuel sagsstyring vha. Gantt-diagrammer med løsningen Visual Jobs Schedular i Dynamics NAV.

Én enkel arbejdsproces

Med Microsoft Dynamics NAV bliver beregning, bogføring og tilbageføring af værdi af igangværende arbejder gjort til en enkel arbejdsproces.

Standardprogrammet giver hele fem forskellige metoder til beregning af værdi af igangværende arbejder, og programmet giver et godt overblik samt fuld sporing af de bogførte poster.

Programmet Microsoft Dynamics NAV (Navision) indeholder desuden yderligere standardfunktionalitet:

 • Varesporing med serie-/lotnumre på varer købt til sagen eller hentet fra lageret.
 • Specifikke priser og rabatter for varer, ressourcer og direkte omkostninger (finans), herunder mulighed for fast avanceprocent på f.eks. omkostninger.
 • Understøttelse af valutaer, så det er muligt at planlægge, bogføre og fakturere sager i fremmed valuta.
 • Planlægning af ressourcer (personer og maskiner) med understøttelse af kapacitetsstyring.

Vi har leveret totalløsninger til projektstyring baseret på Microsoft Dynamics NAV (Navision) til virksomheder i disse brancher:

 • Arkitekter
 • Autoværksteder
 • Anlægsgartnere
 • Bandagistvirkomhed
 • Bygge- og anlægsvirksomheder
 • Forsyningsvirksomheder
 • Grafiske virksomheder
 • Håndværksvirksomheder
 • Ingeniørvirksomheder
 • IT-virksomheder
 • Konsulentvirksomheder
 • Maskinstationer
 • Nedbrydningsvirksomheder
 • Offshore-virksomheder
 • Projektorganisationer
 • Reklamebureauer
 • Reparationsvirksomheder
 • Revisionsvirksomheder
 • Rådgivningsvirksomheder
 • Smede- og maskinfabrikker
 • Specialfremstilling af maskiner
 • Vikarbureauer
 • Værktøjsindustrien

Vi er meget glade for vores løsning. Vi tog en ny Navision løsning med visse tilretninger til især projektstyring i brug i 2006. Vi tegnede samtidig et abonnement på den løbende vedligeholdelse, og er siden blevet opdateret til ny version adskillige gange.
Helle Sørensen, BC Maskinfabrik A/S 

Få rådgivning om projektstyring og Microsoft Dynamics NAV (Navision) - Kontakt os her
Tips & Tricks til Dynamics NAV