background-image
  • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
  • SIKRE LEVERANCER
Kontakt os her

Sundhedstjek

Vi kender ikke fremtiden - men den kommer!
Er dit Navision program mere end 5 år gammelt, er der god grund til at overveje et sundhedstjek.

Dynamics NAV (Navision) sundhedstjek

De fleste bedømmer et IT-system på funktionalitet og brugerflade. Hvis hverdagen fungerer og der ikke hyppigt opstår fejl, er alt jo godt. Tilsyneladende.

Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart, om et Microsoft Dynamics NAV (også kendt som Navision) program kan opdateres uden urimeligt store omkostninger. Man kan nemlig aldrig vide, hvornår det bliver nødvendigt.

Måske opstår behovet, fordi:

  • Man anskaffer en ny server med et operativsystem, som ældre programmer ikke kan køre på
  • Virksomheden står en dag foran forandringer eller nye muligheder, som et ældre forretningssystem dårligt eller slet ikke kan understøtte

Et utidssvarende forretnings- og økonomisystem kan desuden være en hindring i forbindelse med et generationsskifte eller et salg af virksomheden.

En hindring der i bedste fald reducerer virksomhedens værdi for sælger og giver køber en ekstra gevinstmulighed, når en modernisering er gennemført efter købet.

Kig selv efter tegn på skrøbelighed

Du kan selv kigge efter tegn på skrøbelighed i dit Navision program. Du skal være opmærksom på to punkter:

  1. Hvis der ved anskaffelsen er brugt mange hundrede timer på at tilpasse et standardprogram til virksomhedens særlige behov, kan det være et tegn på, at programmet bliver vanskeligt at opdatere til nyeste version.
  2. Hvis man også løbende bruger mange timer på programmering – især, hvis programmeringsopgaverne ikke skaber værdi i form af sparet tid eller sparede penge.

Kun en erfaren fagmand kan vurdere, om et tilpasset standardprogram reelt kan opdateres til nyeste version inklusive den ofte ganske komplekse konvertering af historiske data, hvor millioner af dataposter skal bringes til i alle detaljer at passe til den nyeste version.

Hvis jeres forretningssystem er blevet gennemgribende opdateret til en ny version inklusive datakonvertering inden for de senere år, har du sandsynligvis ingen grund til bekymring.

Hvis programmet derimod er mere end 5-6 år gammelt, er der god grund til at overveje et sundhedstjek.

Et sundhedstjek giver ledelsen vigtig viden

Et sundhedstjek er en relativt prisbillig stikprøvekontrol, der indikerer programmets tilstand i forhold til opdatering. Den afslører omfanget af rettelser i standardprogrammet og indikerer kvaliteten af den interne dokumentation af disse rettelser.

Sundhedstjekket afslører desuden klassiske “nemme” løsninger, som kan vanskeliggøre eller helt forhindre en konvertering af historiske data. I den situation vil en opdatering af programmet medføre, at mange historiske data går tabt, og at der må forventes et stort arbejde med at få stamdata og åbningssaldi genetableret.

Vi kigger også efter såkaldt hard coding, som er fastlagt brug af data i programmets kildekode. Hvis en bruger ændrer data, som i kildekoden er forudsat som fastlagt, kan programmet lave fejl og i værste fald holde op med at virke.

Sundhedstjek Navision

Er du heller ikke til ubehagelige overraskelser?

Konkret viden om tilstanden af virksomhedens centrale forretningssystem er vigtig og bør være kendt af såvel virksomhedens ledelse som af bestyrelsen. Med mindre, selvfølgelig, at de holder meget af overraskelser.

Sundhedstjekket leveres i for at en skriftlig redegørelse af vores observationer og anbefalinger. Hvis du ønsker det, kan den blive gennemgået og forklaret personligt.

Få et rettidigt beslutningsgrundlag

Sundhedstjekket resulterer i en begrundet konklusion, der enten erklærer jeres Dynamics NAV egnet til opdatering umiddelbart, eller anbefaler nogle tiltag, der kan gøre program og data egnede til opdatering. En bedømmelse af omfang og pris på disse tiltag vil normalt kræve en mere dybtgående analyse af programmet og måske også nogle af virksomhedens arbejdsprocesser.

Sundhedstjekket giver virksomhedens ledelse og bestyrelse den nødvendige viden om forretningssystemets tilstand. Vi anbefaler de tiltag, der måtte være nødvendige for at fremtidssikre både programmet og de ofte meget værdifulde data, det rummer.

Beslutning om gennemførelse af denne fremtidssikring kan dermed træffes i god tid og under hensyn til virksomhedens øvrige planlægning.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om et sundhedstjek. Kontakt os på box@logosconsult.dk eller telefon 75 85 73 99.

Tips & Tricks til Dynamics NAV