background-image
  • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
  • SIKRE LEVERANCER
Kontakt os her

Renovering af ERP løsning

Renovering af Navision og Dynamics NAV løsninger

Individualiserede løsninger er omkostningsfulde

Mange virksomheder med meget individualiserede løsninger, oplever i dag at være fastlåste i en ældre udgave af Microsoft Dynamics NAV (Navision), der vil være omkostningsfuld at opgradere, da tilretningerne ikke er fremtidssikrede.

Logos Consult har siden 1997 renoveret snesevis af nødlidende Navision-installationer og bragt dem i en stand, hvor de kan holdes opgraderet løbende til rimelige omkostninger – det vil sige til en årlig omkostning svarende til ca. 20 % af den samlede løsnings værdi.

Siden de PC baserede ERP systemer overtog markedet blandt mindre og mellemstore virksomheder i begyndelsen af 90’erne, er mængden af voldsomt tilrettede løsninger vokset mærkbart.

Mange fornemmer også, at en opdatering vil være meget kostbar og at der er stor risiko for driftsproblemer i forbindelse med en opdatering. Derfor udskyder mange beslutningen om at opdatere så længe som overhovedet muligt, selvom de godt ved at kun en begrænset personkreds ved nok om programmet til at bruge og vedligeholde det.

Renoveringsprojekt med opdatering til nyeste version Dynamics NAV

Herunder kan du se, hvordan vi gennemfører et renoveringsprojekt, som samtidig indeholder en opdatering til nyeste version:

  • Vi laver en tilstandsrapport på den nuværende løsning. Via stikprøvekontrol undersøger vi, hvorvidt tilretninger generelt er dokumenterede, og om den særlige versionsliste er vedligeholdt rigtigt. Vi undersøger desuden, om der er lavet skadelige tilretninger, som kan kompromittere opdateringer.
  • Vi gennemgår sammen med brugerne de af virksomhedens arbejdsprocesser, som understøttes af det nuværende program. I denne fase opdager vi de væsentligste tilretninger, der er udført i programmet.
  • Vi udarbejder en anbefaling til virksomheden, der redegør for de tilretninger, det er relevant at videreføre i en ny version af programmet. Desuden redegør vi for de arbejdsprocesser, der med fordel kan lægges om og dermed understøttes enten af standardprogrammet, eller af en mere anbefalelsesværdig tilpasning.
  • Herefter udarbejder vi et tilbud på en opdateret og renoveret løsning baseret på nyeste version af Microsoft Dynamics NAV. Hvis man ønsker det, kan den nye løsning leveres med et opdateringsabonnement, så løsningen opdateres jævnligt og til fast pris.

Undgå store nye ERP projekter i rigtig mange år

Med en opdateret og renoveret løsning fra Logos Consult forlænger du levetiden på din løsning betydeligt. Alle vores løsninger udføres med løbende opdatering for øje, så du undgår at skulle investere i nye, store ERP projekter i rigtig mange år.

Jeg vil gerne vide mere - kontakt mig
Tips & Tricks til Dynamics NAV