background-image
  • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
  • SIKRE LEVERANCER
Kontakt os her

Prototype før implementering

Sådan implementerer vi jeres ERP system.
Med prototypen ser og tester I det nye ERP system - før I går i drift.

Alternativ til en skrevet kravsspecifikation

Vores implementeringsmetode er bygget op omkring en prototype som alternativ til en skrevet kravspecifikation.

Denne metode afklarer før den endelige investering, om Microsoft Dynamics NAV er det rigtige ERP system for din virksomhed, og om vi er det rigtige valg af konsulenthus for jer.

Målsætningen med prototypen er at godtgøre, at væsentlige arbejdsprocesser i jeres virksomhed kan understøttes af Microsoft Dynamics NAV standardprogrammet, med de tilretninger vi umiddelbart anser for nødvendige og praktiske.

Prototypen som implemeteringsmetode

Når vi benytter prototypen som implementeringsmetode, sikrer vi blandt andet:

  • Kort implementeringstid (ofte 3-4 måneder fra analyse til drift)
  • Ingen risiko for en beskrivelse, der viser sig ikke at kunne realiseres
  • Ingen risiko for fejlfortolkning af kravspecifikationen
  • Uvæsentlige detaljer og kæpheste fylder mindre, fordi der er fokus på de afgørende arbejdsprocesser

I ser og tester programmet – før driftstart

Prototypen giver jer også klarhed over to væsentlige ting, før I laver den endelige investering/implementering:

  • Er Microsoft Dynamics NAV det rigtige ERP system til jeres virksomhed?
  • Er Logos Consult det rigtige konsulenthus for jer?

Du kan derfor tage os til eksamen ved fremvisning af prototypen, og inden du igangsætter den fulde investering.

Prototype ERP kravsspecifikation

Tips & Tricks til Dynamics NAV