background-image
 • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
 • SIKRE LEVERANCER

Brancheløsninger

Vi har udviklet et koncept til kæder, brancher og andre samarbejdende virksomheder. Formålet er at udnytte standardprogrammet mest muligt, men også at sikre brugervirksomhederne uafhængighed af enkeltleverandører og dermed størst mulig handlefrihed på lang sigt.

Vores holdning er klar

Interesseret?

Kontakt Logos Consult på telefon 75 85 73 99 eller box@logosconsult.dk.

Du kan også udfylde felterne her – så kontakter vi dig.

  Navn*

  Virksomhed

  Bemærkning

  Telefon*

  Din email*

  * = Skal udfyldes  Microsoft Dynamics NAV (Navision) standardprogrammet dækker langt de fleste behov for administrative processer i enhver virksomhed – uanset branche.

  Nogle brancher har stærke traditioner for bestemte måder at løse opgaverne på, og disse traditioner kan være en hindring for effektivisering og vil med tiden udgøre en tiltagende trussel mod virksomhedens konkurrenceevne.

  Siden slutningen af 1970’erne er rigtigt mange brancheløsninger blomstret op i nogle år – for så at sygne hen og forsvinde fra markedet igen. Det sker, fordi markedet for brancheløsninger generelt er for lille til at man på længere sigt kan holde en brancheløsning opdateret og tidssvarende.

  Konceptet for en ERP brancheløsning

  Vi har udviklet et perfekt koncept til kæder, brancher og andre samarbejdende virksomheder.

  Formålet er først og fremmest at udnytte standardprogrammet mest muligt, men også at sikre brugervirksomhederne uafhængighed af enkeltleverandører og dermed størst mulig handlefrihed på lang sigt.

   

  Vores koncept for en ERP brancheløsning baseret på Microsoft Dynamics NAV (Navision) er således:

  • Fundamentet er Microsoft Dynamics NAV standardprogrammet.
  • Brugergruppen etableres med vedtægter om fælles ejerskab af brancheoverbygning. Logos Consult leverer standardvedtægter, som kan tilpasses.
  • Sammen med brugergruppen udvikler vi en brancheoverbygning, som brugergruppen kan eje og bestemme over. Udviklingen vil ofte ske i form at et prototypeforløb med 3-5 pilotvirksomheder.
  • Logos Consult udvikler brancheoverbygningen, så standardprogram og brancheoverbygning løbende kan opdateres.
  • Hver brugervirksomhed betaler indskud til brugergruppen og evt. et årligt beløb til dækning af fælles udviklingsprojekter og opdateringer.

  De største fordele ved en ERP brancheløsning fra Logos Consult

  • Brugergruppen bevarer ejerskab og indflydelse på brancheoverbygningens omfang, indhold og fremtid.
  • Gennem løbende opdateringer sikres maksimal levetid af løsningen.
  • Ingen afhængighed af enkeltleverandører. Man kan frit vælge mellem de mange Dynamics NAV partnere.
  • Kosteffektiv løsning med relativt begrænset investering i branchespecifik funktionalitet for den enkelte virksomhed.
  • Logos Consult har leveret komplette branche-og kædeløsninger til flere grupper, blandt andre en stor international koncern med repræsentation i flere end 25 lande samt en gruppe af foreløbig ca. 20 danske trafikhavne fordelt på 14 selskaber.

  Brancheløsning til havne

  Vi leverer en Dynamics NAV brancheløsning til flere danske havne. Løsningen er specielt udviklet til deres behov og involverer en brugergruppe, der har indflydelse på udviklingen af løsningen. Samtidigt bliver løsningen løbende opdateret pga. Logos Consults unikke opdateringsabonnement.

  Max Hansen, økonomichef hos Rønne Havn, siger:

  Vi har kørt på Navision og Dynamics NAV fra Logos Consult siden 2001. Løsningen er en brancheløsning for havne, som oven i købet er tilpasset de særlige behov, som Rønne Havn har. Vi har abonnement hos Logos Consult og vores løsning er blevet løbende opdateret. 

   

  Tips & Tricks til Dynamics NAV