background-image
  • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
  • SIKRE LEVERANCER
Kontakt os her

Mere kontrol, flere gevinster og bedre konkurrenceevne

Lad ikke systemet overtage kontrollenIllustration_frustreret kontorpige_beskåret_8x8cm

Når et program bliver tilstrækkeligt gammelt, kan man ikke længere få hjælp til at løse eventuelle driftsproblemer. Da næsten alle udbydere konstant arbejder mest med de nyeste versioner, kan færre og færre hjælpe med de ældre. Det bliver derfor sværere at finde kvalificeret hjælp, og det forøger risikoen for længerevarende driftsstop. Man bliver simpelthen nødt til at vente på ledige ressourcer blandt de få, man kan finde.

Et program, der ikke bliver opdateret, har en begrænset restlevetid. Et helt nyt program har erfaringsmæssigt en restlevetid på 7 – 9 år. Derefter vil man formentlig skulle gennemføre en total udskiftning, hvilket udover investeringen medfører omkostninger til behovsanalyse, programtilretning, datamigrering, brugeruddannelse – for ikke at nævne det ofte meget store interne ressourceforbrug, der følger i kølvandet på et IT-projekt.

Hvad med tilretningerne?

Hos Logos Consult arbejder vi efter et regelsæt, som sikrer at vores tilretninger ikke forhindrer den løbende opdatering af Microsoft Dynamics NAV. Dels bliver væsentlige tilretninger altid udført af fagfolk – rigtige programmører – og dels bliver enhver tilretning nøje dokumenteret og arkiveret.

Tilretninger, der er udført med omtanke, faglig ekspertise og med forståelse og respekt for Microsoft Dynamics NAV’s grundarkitektur, kan flyttes til nye versioner af programmet uden urimeligt stort tidsforbrug. Samtidig opnår du den fordel, at dit program ikke er afhængigt af enkeltleverandører.

Logos Consults drifts- og vedligeholdelsesaftale

 

Vil du foretrække at have nyt og opdateret system? … Også om 10 år? Du kan få et vedligeholdelsesabonnement, så dit system altid er opdateret til nyeste version. Vi kalder abonnementet “Logos Update Plus”.

For mange virksomheder betyder abonnementet, at medarbejderne ikke skal arbejde i et ældre, utidssvarende IT program eller bruge tid på omfattende opgraderingsprojekter.

Med “Logos Update Plus” sørger vi for at dit system bliver opgraderet til nyeste version løbende. Endda til fast pris. En forudsigelig økonomi for dig.

Hvis du i dag bruger Navision eller Microsoft Dynamics NAV version 2009 eller tidligere, bør du få programmet opdateret og benytte lejligheden til at få eventuelle tilretninger gjort opdaterbare. Når det er gjort, kan vi også tilbyde din virksomhed en drifts- og vedligeholdelsesaftale, som holder jeres Navision-løsning ny og problemfri fremover.

 

Tips & Tricks til Dynamics NAV