background-image
  • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
  • SIKRE LEVERANCER
Kontakt os her

Navision Attain

Navision Attain er en ældre udgave af Navision. Læs her om programmet. Måske overvejer du at skifte til nyeste program? Eller måske søger du rådgivning om Navision Attain? Vi er her for at hjælpe dig.

Navision Attain er en ældre Navision version

Navision Attain er fra 2001. Programmet findes både som version 3.0, 3.10 og 3.60. Navision Attain er en ældre udgave af Navision, og har kun maksimal databasestørrelse på 64 GB.

Hvis du i dag har Navision Attain, overvejer du måske at få en nyere udgave af Navision programmet. Et softwareprogram har jo en begrænset levetid. På trods af at software som sådan ikke slides, ændrer verden sig og der stilles derfor nye krav til programmet. Et ældre program kan måske ikke køre på en computer med et nyt operativsystem. Eller der kan, på det mindre tekniske plan, opstå nye behov og udfordringer.

Overvejer du at skifte Navision Attain ud med et nyt system? Du kan få gratis e-bog her om at skifte til nyt Navision system.

Hvad rummer Navision Attain programmet?

I Navision Attain er der siden den tidligere version Navision Financials tilføjet faciliteter til serverbaseret sikkerhedskopiering under fuld drift. Det foregår ved hjælp af et lille program, der kan startes fra en kommandolinie og dermed også fra f.eks. scheduleren i Windows NT og Windows 2000. Programmet kan kvittere med afsendelse af e-mail til den systemansvarlige.

Desuden indeholder Navision Attain flersprogsteknologi, dvs. at programmet understøtter flere sprog samtidigt. Som standard leveres programmet i nationalsproget med mulighed for skift til engelsk. En anden særlig funktion som kom i Navision Attain er avancerede dimensioner. Ved hjælp af avancerede dimensioner kan man opsætte et vilkårligt antal dimensioner i finansregnskabet og på de konti, som bruges ved bogføring – f.eks. debitorer, kreditorer, varer, ressourcer, sælgere m.m. Det betyder, at bogføring af en faktura kan involvere en lang række dimensionsposter i finansregnskabet. Du kan bruge disse dimensioner til at lave analyser i finansregnskabet. Funktionaliteten minder lidt om pivottabeller i regneark.

Navision Attain fra 2001 fik også to væsentlige forbedringer. For det første kan man danne budgettal på basis af historiske regnskabstal, f.eks. sidste års regnskabstal ganget med en bestemt faktor. For det andet er budgetmodulet er nu integreret med Microsoft Excel 2000. Det betyder, at du kan udlæse et finansbudget til Excel, hvor du kan bearbejde det. Efterfølgende kan du importere budgettet fra Excel til Navision Attain.

Servicemodulet var nyt i Navision Attain

Navision Attain fik et helt nyt modul, da det blev udkom i 2001: Servicemodulet. Modulet retter sig mod virksomheder, der leverer serviceydelser til deres kunder.

Servicemodulet indeholder bl.a. serviceordrer. Du kan danne og spore serviceordrer med servicemodulet. Der er følgende muligheder: forebyggende vedligeholdelse genereret ud fra en servicekontrakt, tilbud på en serviceydelse, der kan ændres til en serviceordre, og oprettelse af enkeltstående serviceordrer.

Under serviceartikler kan du indtaste basisinformation om de varer, der skal serviceres. Det kan for eksempel være informationer om kontrakter som svartider, kontraktværdier, kommende tidspunkter for service, samt serviceartikelkomponenter, så man kan spore serviceartikler, der består af bestemte komponenter (styklistestruktur). Det gør det muligt for eksempel at håndtere reklamationssager helt ned på komponentniveau.

Med servicemodulet kan du opsætte, styre og overvåge de serviceforpligtelser, der er indgået med kunderne. Du kan opsætte de betingelser, der er for kontrakten som garanti, serviceniveau, reservedele osv. Det er muligt at lave skabeloner og grupper for servicekontrakterne, så man kan genbruge standardiserede informationer. Modulet indeholder også et kontraktstilbud, der er nyttigt, hvis man forhandler indgåelse af kontrakten over længere tid, idet man kan gemme det, der er i tilbuddet på et givent tidspunkt, og konvertere det til en kontrakt, når den er klar.

Med planlægnings- og opgavestyringsfunktionerne i servicemodulet kan man allokere ressourcerne optimalt, så man opfylder kundens forventninger og egne forpligtigelser. Du kan planlægge og allokere ressourcerne under hensyntagen til deres tilgængelighed, egenskaber og geografisk placering i forhold til servicestedet. Desuden giver opgavestyringen et overblik over det totale belastningsniveau i organisationen. Serviceopgaver kan prioriteres og fremskyndes.

Desuden kan man i servicemodulet bruge opgavestyring, hvor man kan automatisere det ensformige og tidskrævende manuelle arbejde med for eksempel at oprette kontraktfakturaer eller kontraktserviceordrer.

 

Siden Navision Attain er der kommet mange nye versioner af Navision – og ikke mindst ny funktionalitet og fordele for en virksomhed. Vil du vide mere om at hvad nyeste Navision program kan? Du kan få facts om nyeste Navision her.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om Navision. Vi er certificeret Microsoft Navision Partner og kan rådgive samt opgradere, implementere og supportere programmet.

Kontakt os her om Navision. Uforpligtende.

Tips & Tricks til Dynamics NAV