background-image
  • VÆRDISKABENDE KOMPETENCER
  • SIKRE LEVERANCER
Kontakt os her

Navision 5.0

Læs her om Navision 5.0. Du kan også sammenligne versionen med nyeste Navision version.

Navision 5.0 er fra 2007

Navision 5.0 blev frigivet af Microsoft i 2007. Her skiftede programmet også navn fra “Navision” til “Microsoft Dynamics NAV”. Navision 5.0, som er efterfølgeren til Navision 4.0, har derfor det officielle navn; Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Opdateringen fra 4.0 til 5.0 rummer både tekniske og funktionelle forbedringer, herunder helt nye faciliteter. Der kan f.eks. nævnes SMTP mailunderstøttelse, ny Outlook integration, jobkø til batchafvikling, nyudviklet projektstyring, global XML eksport, global link-funktion, dokumentgodkendelse, MapPoint integration og meget mere.

Der er kommet flere nye versioner af Navision programmet siden 5.0. Du kan sammenligne Navision 5.0 med nyeste version her.

Navision 5.0 funktionalitet

Her nævner vi et udpluk af ny funktionalitet i Navision 5.0.

5.0 versionen rummer bl.a. integration til Microsoft Office 2003 og senere. Man kan nu eksportere data fra et hvilket som helst vindue i Dynamics NAV til Microsoft Word og Microsoft Excel. Integrationen foregår ved hjælp af XML stylesheets, hvormed data fra et vilkårligt vindue omformateres til et Word- eller Excel dokument. Det er også muligt at få lavet sine egne stylesheets så f.eks. en mailkampagne kan laves direkte fra en debitoroversigt.

Navision 5.0 indeholder også Outlook synkronisering. Den hidtidige Outlook integration er blevet erstattet af et nyt add-in til synkronisering. Ved hjælp af dette kan man mappe tabeller og felter fra NAV til Outlook. Selve synkroniseringen foregår ved hjælp af C/FRONT og NAV Application Server og kræver derfor ikke en NAV klient.

Funktionen jobkø i 5.0 gør det muligt at opsætte udvalgte kørsler og kodeenhender til afvikling på bestemte tidspunkter. Eventuel automatisk igangsætning af jobkøen skal programmeres kundespecifikt.

Modulet “Sager” er redesignet i Navision 5.0. Sagsmodulet er i store træk skrevet helt om. Under sager findes nu niveauet Sagsopgaver, der giver et overblik over sagens faser og disses økonomi. Overblikket gives i et vindue, der minder om en kontoplan med totaler for forkalkulation, forbrug, kontrakt og den fakturerede del heraf. Et helt nyt budgetmodul gør det betydeligt nemmere at arbejde med forkalkulationer, og det nye begreb ”Kontrakt” gør, at man kan håndtere faktureringen helt uafhængigt af forkalkulation og forbrug. F.eks. kan programmet nu håndtere a conto betalinger i forbindelse med sager.
Beregning og bogføring af igangværende arbejder sker nu i to adskilte processer. Igangværende arbejder kan beregnes igen og igen, og man kan udelukke dele af en sag fra igangværende arbejder.
Modulet er på mange områder blevet betydeligt mere smidigt og fleksibelt at arbejde med. Nu kan man f.eks. arbejde med sager i fremmed valuta.

Vil du have tips til Navision eller mere viden om nyeste Navision? Her kan du få gratis tips & tricks bog, facts om nyeste Navision osv.

Kontakt os om Navision

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål om Navision. Du kan kontakte os her om Navision.

Tips & Tricks til Dynamics NAV